הוראות הפעלת מרכך מים CLACK

הוראות הפעלה ואחזקה למרכך מים תוצרת CLACK        

ראש פיקוד CLACK

ראש פיקוד CLACK

(דגם דיגיטלי- CLACK-WS1CLהוראות לדרג מפעיל )


הוראות הפעלה ואחזקה למרכך מים תוצרת CLACK ארה"ב , המרכך מסופק עם כל האביזרים

הנחוצים שנועדו להגן על המרכך.

החוברת נכתבה בשפה פשוטה המתבססת על חוברת היצרן והניסיון שלנו .

ההסבר המפורט בחוברת זו ניתן  לדרג מפעיל אשר יתפעל את המרכך בשטח .

במידה ויש צורך בחוברת טכנית מלאה ו/או צורך בשירות לפנות לשירות לקוחות

ווטרטק גלובל בטלפון מס': 09-8987766

למידע נוסף לחץ כאן 

הסבר כללי

מים רכים מהם?

מי הרשת מכילים כמות מסויימת של מלחים בעלי נטייה לשקוע ( סידן ומגנזיום ), כאשר מלחים אלו שוקעים הם יוצרים שכבת בידוד בין פנים הצנרת למים, שכבה זו מכונה "אבנית".
ע"מ להגיע לאיכות של מים רכים  נהוג להשתמש במרכך הנקרא גם מחליף יונים.  בתוך המרכך נמצא חומר
הקרוי שרף / זאוליט / רזין  ( אותו שם  ) חומר זה אחראי על חילוף היונים.  מי הרשת , כאמור מכילים כמות
גדולה של מלחים בעלי נטייה ליצור "אבנית". השרף סופח אליו מלחים אלו ע"י פעולה של חילוף יונים. וכך
מתקבלים מים רכים.

כיצד מתבצע בפועל הרענון:

שרף לריכוך מים

רזין


מולקולות  כגון סידן קרבונטי  (CaCO3 ) ומגנזיום הידרוקסיד ( MgOH ) בעלי נטייה להיפרד בתנאים מסוימים . כאשר אנו רוצים מים ללא יוני הסידן ויוני המגנזיום, אנו מחליפים אותם ביוני נתרן / אשלגן הצמודים לשרף. מקור הנתרן/ אשלגן הוא במלח ( מלח בישול  גביש A [ נתרן כלוריד ],או אשלגן כלוריד) כאשר אנו מכניסים למרכך את המלח  אנו  למעשה מאלצים את גרגירי השרף ( או יותר נכון את הקבוצות הסולפתיות ) לספוח את הנתרן /אשלגן. כאשר מסתיים הרענון  ומי הרשת מוזרמים דרך השרף, יוני הסידן והמגנזיום נצמדים לשרף   (לקבוצות הפונקציונליות של סולפה ) ומחליפים את יוני הנתרן / אשלגן שהיו צמודים. ולכן נקראת הפעולה "חילוף יונים". התוצאה: מים ללא/ בעלי רמה נמוכה של סידן ומגנזיום.

הסבר על שלבי הרענון:

שלב 1 : שטיפה נגדית– מטרת שלב זה היא להוציא את הלכלוך שהגיע ממי הרשת ו/או ממיכל המלח, לרווח

את גרגרי השרף לפני הכנסת המלח לרענון.

שלב 2: יניקת מלח– מטרת השלב היא להכניס ריאגנט שיגרום לחילוף יונים כפי שהוסבר לעיל.

שלב 3: שטיפת מלח– הוצאת המלח מהמרכך, עד לקבלת מים רכים.

שלב 4: החזרת מים למיכל תמלחת. על מנת לקבל הפעלה אוטומטית רציפה.

תכנות הראש ייעשה רק ע"י טכנאי

תיאור תצוגת הראש פיקוד clack valv ws1cl

ראש מרכך מים

ראש מרכך מים

נתוני התקנה:

 • לחץ מי כניסה מינימלי 2 אטמ' .
 • לחץ מי כניסה מקסימלי 5.5 אטמ'.
 • במידת הצורך יש להתקין ציוד להגברת/ וויסות לחץ.
 • יש להתקין מסנן כניסה מומלץ סנן רשת רחיץ בעל יכולת ניקוי ע"י ברז.
 • טמפרטורת עבודה לא תעלה על 45 מעלות צליוס ולא מתחת ל 5 מעלות צלזיוס.
 • יש להשתמש בחיבורי צנרת תקניים.
 • ההתקנה צריכה להתבצע ע"י בעל מקצוע.
 • יש לוודא כי צנרת הכניסה והיציאה מתואמים לחיבורי הכניסה והיציאה של הראש.
 • מומלץ להתקין ברז דגימת מים רכים מיד לאחר יציאת המים . במקרים בהם קיים חשש של חזרת מים חמים יש להתקין אל חוזר ביציאה.
 • חיבור לחשמל ייעשה לנק' חשמל סטנדרטית. יש לוודא שהתדר של הראש הןא HZ 50, ו -V 200
 • מומלץ לספק חשמל קבוע לראש.
 • יש להציב המרכך על משטח ישר מפולס . על נקודת ההתקנה להיות מוגנת מחום, שמש , רטיבות ופגיעות פיסיות.
 • קוטר צנרת הביוב יהיה לפחות "½ . במידה ונק' הביוב מרוחקת מעל 5 מטר מהמרכך מומלץ להגדיל הקוטר ל- ¾ . יש לעגן היטב צינור הביוב
 • יש להציב תחילה המרכך במקומו הייעודי. למלא שרף להכניס מוט הפיזור ולסגור הראש. הליך זה מומלץ לבצע לפחות בהתקנות הראשונות עם בעל מקצוע מיומן.
 • חיבורי צנרת ייעשו ע"י חיבור להברגה קיימת של רקורד הברגה ( כניסה ויציאה ) . את הרקורד יש לפרק ולחזק בכוח היד בלבד!!!.
 • מומלץ להתקין "ביי פס".
 • יש למלא את מיכל התמלחת במים עד למחציתו. הליך זה יבוצע רק בפעם הראשונה.
 • טרם פתיחת המים יש להוציא אוויר בעמודה. לצורך כך יש לפתוח ברז ביציאה ולפחות לאט את ברז כניסת המים עד שכל האוויר יוצא. במקרה של שני ראשים יש לבצע הליך זה לעמודה הראשונה ולאחר מכן לעמודה השנייה טרם ההפעלה.
 • חבר המרכך לחשמל. וודא קבלת תצוגה והחל בתכנות.

כיצד מבצעים רענון ייזום/ ידני:

 • ביצוע רענון יזום מתבצע לאחר שהמפעיל ראה שאין מים רכים במרכך. הסיבות לכך יכולות להיות חוסר במלח, חוסר חשמל וכו'.
 • לפני ביצוע הרענון יש לוודא כי יש מלח ומים במיכל התמלחת וכי יש חשמל.
 • יש ללחוץ לחיצה ארוכה של 5 שניות על כפתור בו רשום REGEN ( קיצור של REGENERATION-רענון ) לאחר הלחיצה יופיע מצד שמאל של המסך הספרה 1 תוך כדי הבהוב שייפסק לאחר מספר שניות. בשלב זה המרכך נכנס לרענון באופן ייזום ומתחיל בשלב א'- שטיפה נגדית.
 • במידה ורוצים לקדם שלב ברענון יש ללחוץ על כפתור NEXT לחיצה אחת.

בדיקת פרמטרים ONLINE:

 • בתצוגה בראש הפיקוד ניתן לראות הפרמרטים הבאים:

 • שעה ביום.
 • כמות מים שנשארה עד לרענון.
 • ספיקה ( ליטר/דקה ).

על מנת לעבור בין מסכי הפרמטרים : יש ללחוץ על לחצן " NEXT" ".

הנחיות תפעול לראש כפול תוצרת CLACK

כללי:

 1. עמודה בהמתנה היא העמודה בה רשום STBY .
 2. העמודה בשירות היא עמודה עליה רשום כמות המים שנשארו.
 3. במידה ורוצים לרענן את העמודה הנמצאת כעת בשירות יש ללחוץ על כפתור REGEN מספר שניות ( במקרה זה זו עמודה B ) . לאחר לחיצה על REGEN יחליף הברז התלת דרכי את יציאת המים הרכים, וכעת עמודה A תספק מים רכים .

היציאה של המרכך נעשית מחלקו התחתון של ברז תלת דרכי

ראש פיקוד כפול CLACK

ראש פיקוד כפול CLACK

ווטרטק מרכך מים כפול

ווטרטק מרכך מים כפול

WATER SOFTNER

WATER SOFTNER


הוראות אחזקה

 1. יש לוודא כי מיכל המלח מלא לפחות עד מחציתו במלח. יש לדאוג כי סוג המלח יהיה גביש A.
 2. יש לבדוק אחת ליום מים רכים (הוראות הבדיקה נמצאות על גבי בקבוקון הדגימה).
 3. אחת לחודשיים יש לסגור ברז הכניסה , לשחרר מים דרך ברז דגימת מים רכים לפתוח המסנן ולנקותו במים, בגמר הפעולה יש להחזיר המסנן לפתוח שוב ברז דגימה ( ע"מ לשחרר אוויר ) ולסגור בסיום.
 4. במידה ורוצים לבצע רענון יזום יש ללחוץ לחיצה רציפה של 5 שניות על הכפתור הכי שמאלי של לחצן הרענון.
 5. במידה והייתה הפסקת חשמל הראש זוכר את התכנות אך יש להחזיר את השעה ע"י לחיצה על החץ המתאים בראש המרכך.
 6. במידה וברח שרף לקווים כתוצאה מדיזה שבורה יש לסגור מיד ברז המרכך ולהודיע לאנשים / ממונים.
 7. במידה ויש שרף על הרצפה יש לשטוף ולנקות היטב . גרגירי השרף מחליקים ועלולים לגרום לתאונה.
 8. ההוראות במסמך זה אינן באות להחליף ההוראות הקיימות של היצרן המצורפות בחוברת באנגלית. במקרה של אי הבנה או אי תיאום בין האמור כאן לחוברת באנגלית, יש להסתמך על החוברת באנגלית. במקביל מומלץ להתקשר ולשאול אותנו.

בכל תקלה או שאלה יש לפנות לווטר-טק גלובל  ובמידת הצורך לקרוא לטכנאי לקבלת שירות